تبسم و تفکر
آیت نادری
 

*متولد ۱۳۵۹ ، اصفهان
*فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده سروش اصفهان
*فعالیت در زمین> کاریکاتور از سال ۱۳۷۶
*مدرس کاریکاتور اصفهان
*حضور در نمایشگاه های فردی و گروهی در زمینه کاریکاتور و گرافیک
* کسب مقام در چندین جشنواره داخلی و خارجی

code

نسخه مناسب چاپ