کارآفرینی کلید کسب‌وکارهای فناورانه
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینی و کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار را از جمله مزایای راه‌اندازی بنگاه‌های کارآفرینی عنوان کرد.

رحیم سرهنگی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اهمیت کارآفرینی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای در حال توسعه با استفاده از حداکثر امکانات و بهره‌برداری از ظرفیت کشور خود، آحاد جامعه را به سمت‌وسوی فعالیت‌های کارآفرینانه هدایت کرده‌اند. انقلاب کارآفرینی در حال حاضر از انقلاب صنعتی اهمیت بیشتری دارد و صاحبنظران و کارشناسان حوزه کارآفرینی معتقدند باید انقلاب کارآفرینی در کشور شکل بگیرد.

وی به مزایای راه‌اندازی شرکت های کارآفرین اشاره کرد و گفت: یکی از محاسن و مزیت های راه‌اندازی شرکت‌های کارآفرینان ایجاد اشتغال مولد است و به طور متوسط با به کار گرفتن یک نفر برای حداقل سه دیگر به شکل غیر مستقیم ایجاد شغل می‌شود.

مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار افزود: ایجاد اشتغال مولد نیازمند شناسایی، خلق فرصت های شغلی و استفاده از ظرفیت اشتغال موجود است و از مهمترین دلایل توجه به کارآفرینی به شمار می رود. وی با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینی و کسب وکارهای فناورانه نوپا در رشد و توسعه اقتصادی کشورها اظهار داشت: کارآفرینان نقش موثری در پیشرفت جوامع داشته‌اند و در راس کسب و کارها قرار گرفته و نقش موثری در پیشرفت جوامع داشته‌اند. بسیاری از کارآفرینان پیشگام موفقیت های تجاری هستند و به لحاظ رهبری، مدیریت، خلاقیت، نوآوری، بهره‌وری و اشتغالزایی، نقش اثرگذاری در رشد اقتصادی دارند. به گفته سرهنگی، افراد کارآفرین نقش مهمی در حرکت چرخ‌های توسعه اقتصادی بر عهده دارند و منشاء تحولات بزرگ در زمینه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی به شمار می‌روند. وی در پایان ارائه خدمات مشاوره‌ای به کارآفرینان، برگزاری کارگاه های‌ آموزشی پرورش ایده، تشویق سرمایه‌گذاران به حمایت از ایده‌های نو و خلاقانه، برگزاری کافه‌های کارآفرینی در دانشگاه ها به منظور شناخت و درک مفهوم کارآفرینی و فعالیت های مبتنی بر نوآوری و همکاری با دانشکده‌های کارآفرینی از طریق انتقال دانش و تجارب کارآفرینی را از جمله اقدامات وزارت کار در راستای حمایت از کارآفرینان و فعالیتهای کارآفرینانه در کشور برشمرد. به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان اتکا به سرمایه‌های عظیم نیروهای متخصص و خلاق انسانی بهترین راهکار خروج از چالش ها و بحران‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در راستای حمایت از کارآفرینان برتر و پیشرو، آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت کار به هیات دولت ارسال شده که در آن مشوق‌هایی برای کارآفرینان در حوزه تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، مشارکت با شرکت های خارجی و پیش‌بینی ویزا و خط سبز گمرکی درنظر گرفته شده است.

نسخه مناسب چاپ