نامزدهای علوم کاربردی جایزه کتاب سال معرفی شدند‌
جایزه کتاب‌سال جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای نهایی گروه علوم کاربردی را در ۵ موضوع مختلف اعلام کرد.‌

به گزارش مهر، دبیرخانه سی‌ و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اسامی کتاب‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری این‌جایزه را در گروه علوم کاربردی اعلام کرد.‌

گروه علوم کاربردی شامل ۵موضوع علوم پزشکی، دامپزشکی، مهندسی مواد و معدن، مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران است.‌

به‌این‌ترتیب، در موضوع علوم پزشکی چهار کتاب «علم و هنر دندانپزشکی ترمیمی»، تألیف ریتر، آندره وی، ترجمه مهدی محمدی، کیمیا جلیلوند، و همکاران، تهران: آرتین‌طب؛ اندیشه رفیع، ۱۳۹۷، «پلاسما پزشکی»، ۲ج، تألیف الکساندر فریدمن ـ گری فریدمن، ترجمه مریم امینی، و همکاران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۷،«کتاب جامع جراحی کودکان»، ۵ج، تألیف گروه مؤلفان، به‌کوشش: هوشنگ پورنگ، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، ۱۳۹۷و مجموعه کتاب «اندوکرینولوژی ویلیامز»، ۹ج، ویراستاران: شلومو ملمد و دیگران، ترجمه گروه مترجمان، تهران: جامعه‌نگر، ۱۳۹۷به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.‌

در موضوع دامپزشکی نیز سه کتاب «فارماکولوژی اسب»، تألیف سینتیا کول، براد فورد بنتز و لارا ماکسول، ترجمه سیداحمد فاطمی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۹۷، «انگل‌های ماهی (پاتوبیولوژی و محافظت)»، تألیف پاتریک ت. ک. وو و کورت بوچمن، ترجمه رحیم پیغان، مریم دادار و تکاور محمدیان، اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۷و «اصول فارماکولوژی و درمان‌شناسی دامپزشکی»، تألیف سیدمحمد فقیهی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۹۶در فهرست نامزدهای این دوره از جایزه کتاب سال قرارگرفتند.‌

شش کتاب «کاربردهای عمرانی مهندسی انفجار»، تألیف یدالله بیات، سیدقربان حسینی، خسرو بابایی، آسیه عسگری‌خیرآبادی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۹۷، «مواد اپتیکی فرآوری محلولی، خواص و کاربردها»، تألیف رضا مظفری‌نیا، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۹۷، «اتصالات نامتجانس»، تألیف امیرحسین کوکبی، محمود سرکاری‌خرمی، تألیف دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۷، «فریت‌های مغناطیسی»، تألیف علی قاسمی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۹۷، «مبانی روش المان مجزا در مهندسی سنگ نظریه‌ها و کاربردها»، تألیف لانروجینگ و اوه استفانسون، ترجمه علیرضا باغبانان، سجاد نامداری و علیرضا اعتدالی، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۷و «پوشش‌های مقاوم به خوردگی جوی در مهندسی سطح»، تألیف ایشیرو سوزوکی، ترجمه کریم زنگنه‌مدار، تهران: انجمن خوردگی ایران، ۱۳۹۷در موضوع مهندسی مواد و معدن به مرحله نیمه‌نهایی جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.‌

در موضوع مهندسی کامپیوتر نیز چهار کتاب «آشنایی با ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور (ویرایش دوم)»، تألیف محمود تابنده، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی، ۱۳۹۷، «سیستم‌های چندعاملی (ویرایش دوم)»، تألیف مایکل وودریج، ترجمه فرناز درخشان، شمیم یوسفی و نفیسه شرقی‌وند، تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۹۷، «شبکه‌های هوشمند و ریزشبکه‌ها»، تألیف گئورگ قره‌پتیان، محمد شاهیده‌پور و بهروز ذاکر، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۷و «زندگی ۰ر۳: انسان‌بودن در عصر هوش مصنوعی»، تألیف مکس تگمارک، ترجمه میثم محمدامینی، تهران: فرهنگ نشر نو با همکاری آسیم، ۱۳۹۷به عنوان نامزد سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال شناخته شدند.‌

در موضوع مهندسی عمران نیز یک کتاب با عنوان «طراحی سازه‌های بتن آرمه»، تألیف ایرج محمودزاده‌کنی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۹۷به عنوان نامزد معرفی شد.

نسخه مناسب چاپ