افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم افتتاح‌
کرسی یونسکو در ترویج علم، روز دوشنبه ۲۳ دی ماه در مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور افتتاح می‌شود.‌

به گزارش ایسنا، در حالی که وحید احمدی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مراسم “بزرگداشت علم در خدمت صلح و توسعه” سال ۹۷ برای افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم ابراز امیدواری کرده بود، این کرسی بعد از حدود یک سال و دو ماه روز دوشنبه ۲۳ دی ماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افتتاح خواهد شد.‌

کرسی‌های یونسکو، ارگان‌های ملی یا منطقه‌ای هستند که فعالیت‌های آن‌ها پیرامون یک موضوع خاص علمی متمرکز شده است. یک کرسی یونسکو می‌تواند به عنوان یک “واحد جدید آموزشی” یا “پژوهشی” در یک دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی در حوزه آموزش عالی، تشکیل شده یا در یک گروه آموزشی دانشگاهی از طریق تقویت برنامه‌های آموزشی- پژوهشی موجود در یک حوزه خاص ایجاد شود.‌

از جمله ویژگی‌های دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی میزبان کرسی، می‌توان به انجام فعالیت آموزشی یا پژوهشی در یکی از حوزه‌های علمی مطابق با زمینه‌های پنجگانه تخصصی فعالیت یونسکو شامل آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی ، فرهنگ ، ارتباطات و اطلاعات اشاره کرد. همچنین وجود یک سرپرست و مدیر علمی برجسته در آن حوزه تخصصی؛ انجام فعالیت‌های شاخص علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه فعالیت کرسی پیشنهادی طی چندین سال متوالی، دارا بودن تعدادی پژوهشگر و اعضای هیات علمی متخصص و نیز تعدادی دانشجو و محقق که تحقیقاتی در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت کرسی پیشنهادی انجام دهند و وجود انتشارات شاخص علمی- پژوهشی از جمله کتب، گزارش برنامه های علمی و پژوهشی و سالنامه‌های آماری از جمله لازمه‌های تشکیل کرسی یونسکو در یک دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی است.‌

“کرسی یونسکو در ترویج علم”، هفدهمین کرسی یونسکو در ایران است که در یک دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی در حوزه آموزش عالی تشکیل می‌شود. پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۹۶، کرسی “ارتباطات علم و فناوری” در دانشگاه علامه طباطبایی، به ریاست هادی خانیکی، عضو هیئت علمی این دانشگاه تشکیل شد.‌

نسخه مناسب چاپ