موافقت با پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان
وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت شورای پول و اعتبار با پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان خبر داد.

به گزارش خانه ملت، رضا رحمانی درباره پرداخت تسهیلات به خودروسازان اظهار داشت: هفته گذشته شورای پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرد تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان استفاده کنند. اگرچه ۵ هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند مشکل خودروسازان را تا حدودی رفع کند.

وی افزود: قرار است به هر خودروساز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا این اعتبار در اختیار قطعه سازان قرار گیرد؛ روند تخصیص این اعتبار همانند ۴ هزار میلیارد تومانی است که در سال گذشته پرداخت شد.

رحمانی تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان از ۴ هزار دستگاه خودرو عبور کرده و در صورت ادامه این روند در ۵ ماهه آینده التهاب بازار خودرو از بین رفته و آرامش به بازار برمی‌گردد.

نسخه مناسب چاپ