اشتغال پایدار با جذب سرمایه گذاران ورفع موانع تولید امکان پذیر است
زرین شهر ـ خبرنگار اطلاعات: فرماندار لنجان گفت: اشتغال پایدار با جذب سرمایه گذاران ورفع موانع تولید امکان دارد.‏‏ خدامراد صالحی درجلسه جذب سرمایه گذاران وبررسی مسائل و مشکلات طرح‌های سرمایه گذاری افزود:اشتغال پایدار با جذب سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات تولید از اهداف مسئولین لنجان است و تمامی دستگاه‌های اداری موظف هستند با تمامی توان تسهیل کننده حضور و ترغیب سرمایه ?گذاران در شهرستان لنجان باشند.‏‏ او اضافه کرد: مسئولین دستگاههای اجرایی و دست اندر کاران جامعه کسب و کار در شهرستان لنجان باید با تکیه بر خرد جمعی و همکاری و تعامل سازنده، زمینه تقویت تولید و توسعه اشتغال را فراهم کنند تا از این طریق ضمن ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای متقاضیان کار، نرخ آمار بیکاری در شهرستان کاهش یابد.‏وی ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان لنجان را در اولویت جذب سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: با تحقق جذب و اجرای طرح‌های سرمایه گذاری، شاهد گام‌های تاثیر گذار در راه اشتغال زائی،توسعه اقتصادی و توسعه پایدار در این منطقه خواهیم بود.‏

نسخه مناسب چاپ