توقف تولید خودرو پراید ۱۳۲
هفته گذشته و ۱۰ روز زودتر از زمان وعده داده شده، تولید خودرو پراید۱۳۲ متوقف شد و مطابق برنامه خودروهای پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هم در چند ماه آینده از چرخه تولید کنار گذاشته می‌شوند.

به گزارش ایرنا، سیدجواد سلیمانی مدیرعامل سایپا در گردهمایی زنجیره تامین محصول جدید سایپا-رهام- افزود: دانش فنی طراحی خودرو در گروه سایپا تکمیل شده و ما بدون هرگونه نیاز به خارج، اهداف خود را در این زمینه دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به هدایت ۹۵ درصد درآمدهای گروه سایپا به چرخه تولید، گفت: با اجرای برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان امسال و همچنین ایجاد انضباط مالی و کنترل هزینه‌های تولید، سایپا سال آینده از زیان خارج شده و وارد مرحله سودآوری خواهد شد.وی با بیان این‌که سایپا قصد دارد از توانمندی‌های موجود در کشور برای تعمیق داخلی‌سازی خودرو جدید رهام استفاده کند،خاطرنشان‌کرد:اکنون حدود ۹۲درصداز قطعات این خودرو داخلی‌سازی شده و آمادگی داریم برای هشت درصد باقی‌مانده، زمینه لازم را برای تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کنیم.

نسخه مناسب چاپ