ارز تک نرخی به نفع بخش کشاورزی است
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از تک نرخی شدن قیمت ارز خوشحال می شوم، گفت: با دانش امروز چالش های بخش کشاورزی قابل حل است.

به گزارش مهر، عباس کشاورز در همایش ملی مدیران ستادی و استانی سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: در دنیای امروز از بخش کشاورزی سه انتظار بیشتر نیست اولین مورد توجه به بحث امنیت غذایی است و همه کشورها به این بحث اهمیت ویژه می‌دهند بجز دو کشور هلند و لوکزامبوگ که هلند هم تجهیزات کشاورزی تولید می‌کند و می‌فروشد اما مبادله محصول نمی‌کند با این حال امنیت غذایی خودش را در داخل تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بحث امنیت غذایی وظیفه دولت است، گفت: دومین مسئله حفاظت از منابع است که این مسئولیت برای ما تکالیف زیست محیطی ایجاد می‌کند و این وظیفه همگان است.سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزایش درآمدی کشاورزان را مسئله سوم بیان کرد و گفت: فقط نمی‌توان به تولید و مسائل زیست محیطی فکر کرد چون اگر درآمد فعالان اقتصادی افزایش نیابد امکان پس انداز هم برایشان وجود ندارد.

توسعه هم از راه پس انداز اتفاق می‌افتد نه تزریق منابع دولتی، دولت حتی اگر خیلی توانمند کار کند فقط قادر است که زیربناها را ایجاد و تقویت نماید.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بر اساس تئوری‌ها اگر یک امر یا موضوع بیش از پنج چالش داشته باشد قابل حل کردن نیست، افزود: کشاورزی ما بین سه تا چهار چالش دارد و به نظرم با دانش امروز قابل حل است.کشاورز، چالش اول را بحث آب بیان کرد و گفت: هیچکس فارغ از مسئله آب نباید به توسعه فکر کند آب چالشی جدی است کسی نمی‌تواند از آن فرار کند.

وی پایین بودن عملکرد و بهره وری را از دیگر چالش‌ ها بیان کرد و افزود: به طور عمومی عملکردها در بخش کشاورزی پایین و در کنار آن بهره وری هم پایین است ما نمی‌توانیم از مصرف یک کیلوگرم کود یا یک متر مکعب آب به اندازه کافی پول دربیاوریم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، ناپایداری منابع و ناپایداری اقتصادی را چالش سوم بیان کرد و افزود: خاک‌های ما در معرض فرسایش و تخریب هستند ضمن اینکه در بحث ناپایداری اقتصادی هم با ناپایداری قیمت‌ها و درآمد کشاورزان مواجه هستیم.

وی برخی دیگر از مشکلات این بخش را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما هنوز به امر تقاضا در بخش کشاورزی نپردازیم و فکر می‌کنیم که این بخش فقط جای کشاورزی چی ها است در حالی که کشاورزی، یک موضوع اقتصادی است و بدون تقاضا، هیچ تولیدی را نمی‌توان ساماندهی کرد این در حالی است که ما به بحث تقاضا نپرداختیم و ساختاری برای آن نداریم که این باید در دستور کار ما قرار بگیرد.

نسخه مناسب چاپ