شاخص بورس همچنان رکورد شکنی می کند
در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران در ۵۲۰۲۷۴ هزاردفعه، تعداد ۸ میلیارد و ۲۵۵ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۳۹ هزار ۳۳۹ میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل ۱۴۲۵ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با ۱۶۳۸۸ واحد افزایش روبرو شد و به رقم ۳۹۲۰۳۸ واحد رسید.شاخص کل هم وزن با ۴۳۶۹ واحد افزایش روبرو شد و به رقم ۱۱۸۹۲۴ واحد رسید.

شاخص بازاراول با ۱۲۳۱۵ واحد افزایش به رقم ۲۸۱۰۹۷ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۳۱۵۱۰ واحد افزایش رقم ۸۱۴۵۲۳ واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندر عباس،‌ سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گسترش نفت و گاز پارسیان،‌ شرکت ارتباطات سیار ایران، بانک ملت،‌ مخابرات ایران، پالایش نفت اصفهان و سرمایه گذاری غدیر به نام خود اختصاص دادند.

از سوی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات ایران، بانک صادرات ایران (وبصادر۲)، ملی صنایع مس ایران، بانک ملت، سایپا،

سرمایه گذاری غدیر و لیزینگ رایان سایپا به نام خود ثبت کردند.در پایان معاملات بورس، نماد معاملاتی شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان)،پارس سرام(کسرام)، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(وتوصا)،سامان گستر اصفهان(ثامان) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی متوقف شد.

نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله شد.

نماد معاملاتی شرکت ماشین سازی اراک(فاراک)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله گردید.

همچنین نماد معاملاتی شرکت بین المللی محصولات پارس(شپارس)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، شرکت کابل البرز(بالبر) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله شدند.

ضمنا نماد معاملاتی شرکت بین المللی محصولات پارس(شپارس)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، شرکت های ماشین سازی اراک(فاراک)، کابل البرز(بالبر) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله گردید.از سوی دیگر نماد معاملاتی شرکت های رادیاتور ایران(ختور) و سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله شدند.در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد ۱۵ قرارداد به ارزش بیش از ۲۲۴ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت و در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۳۵ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۳۴ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال معامله شد.

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود،حدود ۱۹۰ میلیون و ۳۳۴ هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از ۱۹۶۸ میلیارد ریال و در بازار اوراق مشتقه هم تعداد ۱۳۹۴۳ قرارداد به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

نسخه مناسب چاپ