امروز در تاریخ
برکناری رشیدالدین فضل الله و قتل او
۱۶ژانویه سال۱۳۱۷ میلادی ابوسعید بهادر ایلخان مغولی ایران رشید الدین فضل الله همدانی مورخ و پزشک معروف را از وزارت برکنار کرد و یک سال بعد مقتول ساخت. مخالفان این مورّخ که جامع التواریخ از تالیفات اوست از او نزد ایلخان بد‌گویی، و حتی وی را متهم به مسموم کردن «الجایتو» ایلخان پیشین کرده بودند. قتل رشیدالدین بسیار ظالمانه بود؛ او را با شمشیر به دو نیم کرده بودند.

مشارکت نیروی هوایی ایران در تأمین یکپارچگی کنگو
۲۶ دیماه ۱۳۴۱ به درخواست دبیرکل وقت سازمان ملل، ارتش ایران یک اسکادران از شکاری ــ بمب افکن های خود مرکب از شش جت را برای پایان دادن به تجزیه طلبی موسی چومبه و تامین یکپارچگی کنگو به این کشور فرستاد. پس از دو قرن، این نخستین بار بود که نیروهای مسلح ایران در خارج از مرزهای کشور وارد عملیات نظامی می شدند.

پایان ماموریت ژنرال هایزر در تهران
بیست و ششم دی ماه ۱۳۵۷ و یک روز پس از رای مثبت سنا به نخست وزیری شاپور بختیار، همچنانکه انتظار می‌رفت شاه ایران را به عزم «اسوان» در جنوب مصر ترک کرد، رفتنی که بازگشت نداشت. شاه سابق روز پیش از آن سه فرزند کوچکتر خودرا به آمریکا فرستاده بود. نهم ژانویه جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا از طریق «ویلیام سولیوان» سفیر این کشور در تهران به شاه پیام داده بود که به مصلحت است ایران را ترک گوید. با رفتن شاه، ماموریت ژنرال هایزر نیز به پایان رسید.

تصمیم انگلستان به خروج از شرق سوئز
۱۶ ژانویه ۱۹۶۸ دولت انگلستان تصمیم گرفت که به دلایل مالی! نیروهای خود را از شرق سوئز ازجمله منطقه خلیج فارس و سنگاپور تا سال ۱۹۷۲ خارج سازد . با خروج انگلستان از خلیج فارس، دولت وقت ایران امکان یافت برخی جزایر خودرا به قلمرو وطن بازگرداند.

شوروی صاحب بمب اتمی ۱۰۰ مِگاتُنی شد
نیکیتاخروشچف رهبر وقت شوروی اعلام کرد بمب اتمی ۱۰۰ مِگاتُنی ساخته است . ‌هنوز معلوم نشده است که بر سر این تسلیحات چه آمده است. طبق قرارداد ستارت ۲، آمریکا و روسیه می توانند هرکدام تا ۳۵۰۰ بمب اتمی داشته باشند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ