عزم شیلات هرمزگان برای هوشمند سازی و دولت الکترونیک
بندرعباس ـ خبرنگار اطلاعات:رئیس گروه توسعه مدیریت و فن آوری شیلات هرمزگان با اشاره به برگزاری مستمر کمیته‌های ساختاروفناوری‌های مدیریتی و توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در شیلات هرمزگان،از عزم جدی شیلات هرمزگان برای هوشمند سازی و دولت الکترونیک خبرداد.

کرمی با بیان این که در سال جاری بالغ بر ۵ نشست در حوزه ساختار و فناوری‌های مدیریتی و الکترونیک و هوشمند سازی در شیلات هرمزگان برگزار شده که در بخش دولت الکترونیک با حضورکارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوده است، آسیب‌شناسی دولت الکترونیک در سال گذشته،بررسی شاخص‌های عملکردی سال ۹۸، رفع مشکلات و ارتقای فعالیت‌ها برای سال‌های جاری و آینده، ارتقای زیر ساخت‌ها و الزامات آن را از اهم موارد مطروح در این کمیته‌ها خواند و با بیان این که دولت الکترونیکی به صورت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه موثر و کار آمد اطلاعات و خدمات به بهره برداران بخش شیلات تعریف می‌شود گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت برای انجام تراکنش با دولت تاثیر مثبتی روی اعتماد افراد و افزایش درک عمومی از پاسخگو بودن دولت دارد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک و هوشمند سازی با افزایش میزان رضایت افراد،آن‌ها را به تصمیم گیری تشویق خواهد کرد افزود: از مهمترین اهداف و فواید اصلی دولت الکترونیک، شفاف سازی فرآیندهای کاری، کوتاه شدن زمان انجام کار و صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها است.‏

نسخه مناسب چاپ