اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی تهران
کلیات متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران در جلسه دیروز شورای شهر تهران تصویب شد.

به گزارش مهر،در این جلسه برخی از اعضای شورا معتقد بودند چون این لایحه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته است باید از دستور کار شورا خارج شود و پیشنهادات کمیسیون‌های دیگر هم در آن لحاظ شود، اما رئیس شورای شهر پیشنهاد کرد اعضا در جریان بررسی درآمدها، پیشنهادات خود را هم مطرح کنند. سرانجام با وجود مخالفت رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا و دفاع تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، لایحه متمم به رای گذاشته شد و اعضا با کلیت آن موافقت کرد.

محمود میرلوحی در جریان بررسی متمم بودجه با بیان این که بحث‌های مختلفی مطرح بود از جمله این که اصلاحیه بودجه ارائه شود یا متمم، گفت: اصلاحیه تغییرات محدودی بین ردیف‌ها را در بر می‌گرفت، اما با توجه به تصویب برنامه سوم و شاخص‌هایی که در برنامه وجود داشت پیش بینی شد متمم بودجه به شورا ارائه شود و به پیشواز این مصوبه در سال آینده رفتیم.محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در مخالفت با بررسی لایحه متمم بودجه، گفت: آنچه میرلوحی اشاره کرد در متمم بودجه وجود ندارد. من در جلسه هم اندیشی هم به فرایند بررسی متمم بودجه اعتراض و اعلام کردم نظرات کمیسیون‌های تخصصی در متمم بودجه پیش بینی نشده است و باید این موارد در تلفیق مورد بررسی قرار می‌گرفت. ورود به منابع اشتباه است زیرا در متمم نیمی از منابع از محل شهرسازی پیش بینی و اعلام شده است؛ این درآمدها صرف پروژه‌های حمل و نقلی و عمرانی می‌شود، اما خودمان را گول نزنیم. در متمم بودجه فقط ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.وی گفت: بیشتر متمم بودجه در بخش هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌ها، حقوق و مزایا و نگهداشت شهر اختصاص دارد. صادق باشیم. فقط ۷۰۰ میلیارد مازاد درآمد صرف پروژه‌ها می‌شود و ممکن است همین میزان هم بعضاً از سوی شهرداری فاکتورهایی آورده شود و اعلام شود هزینه‌هایی بیش از این انجام شود.در ادامه چند تن از اعضای شورا پیشنهاد کردند لایحه متمم بودجه به کمیسیون‌ها بازگردد و پس از بررسی در کمیسیون تلفیق دوباره در صحن قرار گیرد که در نهایت الویری در مخالفت با این موضوع گفت: شهرداری بسیار علاقه مند است که این اتفاق بیفتد و رای‌گیری انجام نشود و درآمدهای خود را در بخش‌هایی که دوست دارد هزینه کند،اما ما با بررسی متمم در صحن اولویت‌های خودمان را به شهرداری اعلام می‌کنیم. سالاری در ادامه در مخالفت با سهم ۳ هزار میلیاردی تامین منابع متمم از محل شهرداری گفت: به اعتقاد من این منابع تامین نمی‌شود به جز آن که ما به سمت شهرفروشی برویم و از محل تثبیت‌ها این منابع را تامین کنیم.هاشمی هم پیشنهاد داد انتقادات سالاری در زمان بررسی منابع از سوی وی مطرح شود.

وی اضافه کرد: من هم برای افزایش ۳ هزار میلیاردی منابع پیشنهاداتی دارم.

خبر خوش برای ناوگان فرسوده اتوبوس‌ها

رئیس شورای شهر در ادامه با اشاره به مذاکراتی که با رئیس بانک مرکزی در جریان نماز جمعه این هفته داشت، گفت: در جریان نماز جمعه مذاکراتی با رئیس بانک مرکزی داشتم و قرار بر این شد که اعتباراتی که برای توسعه مترو و خرید اتوبوس پیش بینی شده است از یورو به ریال تبدیل شود که سالاری به شوخی خطاب به وی گفت شما که در جلسه در کنار آقای احمدی نژاد نشسته بودید.

هاشمی ادامه داد: در صورت تبدیل یورو به ریال شهرداری می‌تواند تا پایان سال ۳ هزار میلیارد برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تامین کند.

حامد مظاهریان معاون شهردار تهران هم تاکید کرد: این موضوع به جای بازگشت به کمیسیون تلفیق برای نظارت بهتر بر مصارف و منابع در جلسه امروز تعیین تکلیف شود.

در نهایت پیشنهاد بازگشت کمیسیون به تلفیق رای نیاورد و اعضا با کلیت متمم بودجه موافقت کردند.

نسخه مناسب چاپ