«تل آویو» : به دنبال عادی سازی روابط با اعراب خلیج فارس هستیم
سرویس خارجی: وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هدف این رژیم از توسعه روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عادی سازی روابط و امضای توافق «عدم تعرض » با این کشورهاست.«اسرائیل کاتص» گفت: در چارچوب روندی مناسباتی که میان «تل آویو» و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وجود دارد، هدف اسرائیل توافق سیاسی و عادی سازی روابط با آنها است.وی که با شبکه ۱۳رژیم صهیونیستی مصاحبه می‌کرد، افزود: هدف ما امضای توافق “عدم تعرض” با کشورهای خلیج فارس بوده و این موضوع محقق خواهد شد.وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این رژیم در محور آمریکا قرار دارد.همزمان، رژیم صهیونیستی به طور رسمی آغاز ساخت بخش اسرائیل در نمایشگاه «اکسپو دوبی ۲۰۲۰» را اعلام کرد. صفحه عربی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت که حضور اسرائیل در این نمایشگاه مرحله مهمی به شمار می‌آید.

نسخه مناسب چاپ