برگزاری نخستین حراج بازار باز بانکی
بانک مرکزی درچارچوب عملیات بازار باز، نخستین برنامه حراج را برگزار کرد.‌

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این معاملات پیرو اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر برگزاری حراج‌ دیروز برگزار شد و در مجموع، هفت بانک سفارش‌های فروش خود را برای شرکت در این حراج در مهلت تعیین شده به بانک مرکزی اعلام کردند.‌

معاملات مربوط به این حراج ظهر دیروز انجام شد و تسویه ریالی معاملات انجام شده قبل از پایان ساعت کار بازار بین‌ بانکی انجام گرفت.‌

بانک مرکزی در نظر دارد روز سه‌شنبه هشتم بهمن در چارچوب تامین نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی مجدداً اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب عملیات بازار باز کند.‌

بر این اساس تمامی سازوکار‌ها و شرایط مربوط به خرید قطعی مورد اشاره برای همه بانک‌های عضو بازار از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ارسال می‌شود و این بانک‌ها تا ساعت ۱۰ صبح دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۸ مهلت دارند تا بر اساس نیاز‌های نقدینگی کوتاه مدت خود، پیشنهاد‌های فروش را به بانک مرکزی ارسال کنند.

نسخه مناسب چاپ