امروز در تاریخ
بی توجهی به اندرزعباس میرزا

۲۵ ژانویه سال ۱۸۱۵ میلادی عباس میرزا ولیعهد وقت که به باور برخی از تاریخ نگاران، مردی دوراندیش و میهندوست بود هنگام اعلام ایجاد رسته در ارتش ایران به سبک ارتش های اروپایی ازجمله رسته پیاده ، توپخانه و … خطاب به فرماندهان هنگ های ۱۱ گانه تازه گفت: خیال نکنید که خطر روسیه و عثمانی پایان یافته است.

درست صد سال بعد، و در بهمن ۱۲۹۳ روس ها در سراسر آذربایجان مستقر شدند و تعرّض به نقاط دیگر را آغاز کردند. وعلت آن ضعف نظامی و به فراموشی سپردن اندرز عباس میرزا بود.

کناره گیری قوام با انتقاد یک روزنامه از شاه وقت

در این روز در سال ۱۳۰۱ خورشیدی قوام السلطنه ـ دو روز پس از انتشار مقاله روزنامه قیام که با لحنی اهانت آمیز به سلطان احمد شاه قاجار و پرخاش به او که با این همه مخالفت و نارضایتی، چرا و به چه دلیل قوام السلطنه را از نخست وزیری عزل نمی کند ـ کناره‌گیری کرد.

مرگ ناگهانی سوسلوف پس از مشاجره با برژنف!

میخائیل سوسلوف ایدئولوژیست بنام حزب کمونیست حاکم بر شوروی ۲۵ ژانویه سال ۱۹۸۲ در ۷۶ سالگی و در جریان یک مشاجره لفظی با برژنف رهبر وقت در کرملین، دچار حمله قلبی شد و چند ساعت بعد درگذشت.

تاسیس «جامعه ملل»

تاریخ تاسیس جامعه ملل را ۲۵ ژانویه سال ۱۹۱۹ و روزی نوشته اند که در مذاکرات ورسای با پیشنهاد تاسیس آن موافقت شد، ولی نخستین مجمع عمومی آن یک سال بعد کار خود را آغاز کرد .

مقرّ این جامعه که ایران ازاعضای اولیه آن بود، شهر ژنو در کشور بی طرف سویس بود.

ال ـ کاپون گانگستر آمریکایی

ال ـ کاپون گانگستر معروف آمریکایی که درباره‌اش صدها کتاب تالیف و فیلم های سینمایی متعدد ساخته شده است ۲۵ ژانویه ۱۹۴۷ درگذشت.

پدر و مادر او از ایتالیا به آمریکا مهاجرت کرده بودند و او در نیویورک به دنیا آمده بود ولی پایگاه خودرا برای ارتکاب جرم و قانونشکنی در شیکاگو قرارداده بود.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ