ورود تولیدات مناطق آزاد به سرزمین اصلی مشمول ۹ درصد مالیات است
تمامی‌تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ورود به سرزمین اصلی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند.‌

این مطلب را ناصرخرمالی مدیر توسعه صادرات و ارزش افزوده مناطق آزاد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد و افزود: قانون معاف بودن مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۸۷ به صورت موقت ابلاغ شد به هیچ وجه در مناطق آزاد اتفاق نیفتاد.‌

وی با اشاره به اینکه هیچ کدام از کالاهایی که از سرزمین مادر وارد مناطق آزاد شد، صادرات تلقی نشد، گفت: هیچ الزامی‌به ثبت معاملات در این مناطق وجود ندارد بنابراین راه شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تغییر قانون معاف بودن مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده نیست.‌

مدیر توسعه صادرات و ارزش افزوده مناطق آزاد با بیان اینکه ۹۴۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ویژه ساکن هستند و این مناطق ۴ دهم مساحت کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: تولید کنندگان درمناطق آزاد وقتی باید برای ورود کالاهای داخلی به این مناطق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند ترجیح می‌دهند کالاهای مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنند.‌

وی با بیان اینکه دیگر جذابیتی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته برای این مناطق پیش‌بینی شده بود، وجود ندارد، افزود: از سال۹۲ تا ۹۸ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ۸۱ هزار میلیارد ریال و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و ۲ر۵دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.‌

خرمالی با اظهار اینکه این مناطق در ۶ ساله اخیر ۱۲۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته اند، افزود: واردات کالای مسافری به مناطق آزاد از سال ۹۶ نظام مند و مجموع سهمیه ارزی هفت منطقه آزاد کشور که می‌توانند وارد کنند ۵۲۸ میلیون دلار بوده است.‌

وی گفت: برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و واردات به این مناطق ثبت سفارش می‌کنیم.‌

مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی هم در این برنامه گفت: عملکرد مناطق آزاد در ۱۱ سال گذشته شفافیت ندارد و براساس مصرف گرایی بوده و نفعی برای دولت نداشته اما در این مدت مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده بوده است.‌مدیر توسعه صادرات و ارزش افزوده مناطق آزاد با اشاره به اینکه با توجه به اینکه ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد وجود دارند اگر با این شرکت‌ها مقابله شود تولید در این مناطق شفاف خواهد شد، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ فقط یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار معادل هفت درصد سرمایه گذاری خارجی در کشور در مناطق آزاد انجام شده است.‌وی افزود: براساس آمار واردات سال ۹۶ بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون تومان خودرو و کالای مسافرتی به مناطق آزاد وارد شده و میزان قاچاق و شبه قاچاق در این مناطق هم ۱۵۰۰ میلیون تومان است.‌

خرمالی با بیان اینکه از محل اظهار صوری فعالیت در مناطق آزاد و ویژه برای خرید مواد اولیه پتروشیمی‌۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است، گفت: مناطق آزاد از سال ۸۷ معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند اما کارنامه عملکرد آنها در هفت سال اخیر نشان می‌دهد ۷۰ درصد حجم تجاری آنها واردات است.از این رو کارنامه مناطق آزاد با توجه به امتیازهایی که دارند قابل قبول نیست.‌

نسخه مناسب چاپ