زنگ خطر خالی شدن رشته‌های علوم پایه از حضور افراد نخبه‌
معاون آموزشی دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه افراد نخبه رشته‌های علوم پایه را انتخاب نمی‌کنند، گفت: زنگ خطر خالی شدن رشته‌های علوم پایه از افراد نخبه به صدا درآمده است.‌

عادل سی و سه مرده در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: حدود ۴۰هزار نفر از برترین متقاضیان کنکور یا رشته‌های پزشکی یا دانشگاه فرهنگیان را انتخاب می‌کنند و افراد نخبه رشته‌های علوم پایه را انتخاب نمی‌کنند و زنگ خطر خالی شدن رشته‌های علوم پایه از افراد نخبه به صدا درآمده است که اثر منفی آن را در ۱۰سال آینده می‌توان مشاهده کرد.‌‌سی و سه مرده گفت: این مسئله کل کشور را در بر گرفته و باید به صورت جدی برای آن چاره اندیشی شود.‌

معاون آموزشی دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه درآمد سرانه مردم کردستان ۴۹درصد متوسط کشوری است، خاطرنشان کرد: به دلیل درآمد پایین، دانشجویان یا در دانشگاه کردستان تحصیل می‌کنند یا اصلا به دانشگاه نمی‌روند و به همین دلیل کمترین درصد دانشجو در دانشگاه‌های غیردولتی مربوط به استان کردستان است. ‌‌وی خواستار تخصیص بودجه بیشتر به استان‌های کم برخوردار به منظور توسعه دانشگاه شد.

نسخه مناسب چاپ