اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در استان هرمزگان
بندرعباس ـ خبرنگار اطلاعات: طرح واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال در استان هرمزگان آغاز شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در این طرح ۲۱۰ هزار کودک زیر ۵ سال در مقابل ویروس فلج اطفال ایمن شدند.

محمود حسین پور افزود: کودکانی که تاریخ تولدشان پنجم بهمن ماه ۹۳ به بعد است، واکسینه شدند.‏

وی گفت: ۳هزار و ۴۰۰ مامور بهداشتی و مراقب سلامت در این طرح شرکت و در ۲ نوبت صبح و عصر به در خانه‌ها مراجعه کردند.

وی گفت: مرحله اول طرح واکسیناسیون فلج اطفال تا هشتم بهمن ماه ادامه یافت و مرحله دوم طرح واکسیناسیون از پنجم تا هشتم اسفندماه در هرمزگان اجرا می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نیز گفت: در ۲۰ سال گذشته موردی از ویروس فلج اطفال در کشور دیده نشده است.

محمد مهدی افزود: به دلیل همسایگی با کشور‌های پاکستان و افغانستان این طرح هرساله در ۲ مرحله در کشور اجرا می‌شود.‏

نسخه مناسب چاپ