درک ناکافی ورزشی ها از خطر کرونا
قاسم کیانی- سرویس ورزشی اطلاعات
در شرایطی که کرونا جان هزاران تن از مردم را به خطر انداخته است متاسفانه برخی چهره های ورزشی به گروکشی روی آورده و برای قبول شر ایطی که ستاد ملی مبارزه با کرونا طراحی کرده،شرط و شروط می گذارند و با فراموش کردن جایگاه خود مثلا بیان می کنند ففط در حالی تعطیلی احتمالی مسابقات را قبول می کنند که منافعشان تامین شود !
نکته جالب تر آن است که متولی برگزاری یکی از لیگ های معتبر کشورا علام کرده در صدد گرفتن مجوز از ستاد مقابله با کرونا برای ادامه لیگ است.گویا او هم فراموش کرده متولیان و کارشناسان ستاد مبارزه با کرونا افراد کارکشته،مجرب و صدالبته با مسئولیتی هستند که نه تنها تن به درخواست های غیر معقول افرادی که چشم و گوش ها را بر واقعیت ها بسته اند ،نمی دهند بلکه در برابر بی مسئو لیتی ها با قاطعیت کامل برخورد خواهند کرد. واقعا عجیب است در حالی که متولیان وزارت بهداشت برای قطع زنجیره شیوع کرونا هر نوع جمع شدن و قرار گرفتن در گروه ها را منع می کنند ، مسئولی قصد مجوز گرفتن رویدادی را دارد که اصلی ترین ثمره اش سرعت بخشیدن به زنجیره انتقال ویروس خانمان سوز کرونا ست.
در حالی که لیگ های بزرگ جهان و حتی المپیک هم به تعطیلی کشیده شده و تمامی متولیان ورز ش آنها در کنار بازیکنان و مربیان و کادر اجرابی نه تنها تمام هم و غم خود را برای همیاری با متولیان امر صرف کرده اند بلکه دغدغه اصلی آنان مهیا کردن شرایط بهتر برای عملیاتی تر شدن تمهیدات اعلام شده است. این درک شرایط تا آنجا پیش می رود که بسیاری از بازیکنان و مربیان بزرگترین باشگاههای جهان از چند ماه حقوق خود صرف نظر می کنند و حتی در فعالیتهای خیرخواهانه نیز سهیم می شوند تا باری از دوش هموطنان خود کم کنند.ماجرایی که در همین کشور همسایه هم اتفاق افتاده و جمعی از سلبریتی ها و ورزشکاران مطرح ترکیه پرداخت اجاره خانه بسیاری از هموطنان خود را به عهده گرفته و عده ای دیگر هم در تهیه مایجتاج نیازمندان سهیم شده اند اما اولین موردی که پس از تعطیلی لیگهای کشورمان با آن مواجهیم، دغدعه بازیکنان و مربیان برای دریافت کامل حق الزحمه شان است !
با این اوصاف ورزش کشورمان در مواجهه با کرونا کنش ها و واکنش هایی از خود نشان داد که تائید می کند بسیاری از ارکان ورزش درک درستی از خطر جدی کرونا ندارند و در وانفسایی که جان آدمیان در خطر است، آنهابه فکر منافعشان هستند.

نسخه مناسب چاپ