درسی که ترامپ از کرونا نگرفت !
منبع: الجزیره - ترجمه نادر مازوجی- سرویس بین الملل روزنامه اطلاعات
اگر بیماری کرونا نبود، سیاست پوپولیستی و مخالف بیمه همگانی رییس جمهوری آمریکا به یک رویکرد جهانی تبدیل می شد. دونالد ترامپ می خواست طرحی خلاف طرح باراک اوباما موسوم به “اوباما کر” (درمان مقرون به صرفه) را در آمریکا جا بیندازد زیرا سیاست اوباما در این باره را نوعی سوسیالیسم منسوخ می داند. شاید وقتی ترامپ در ۲۳ مارس توییت کرد که “نمی توانیم اجازه دهیم درمان از خود بیماری بدتر باشد”، ابتدا به هزینه های اقتصادی و سپس پایان قرنطینه تا قبل از عید پاک فکر می کرد اما گستردگی بیماری کرونا ترامپ و جامعه آمریکا را از خواب بیدار کرد زیرا کشورهایی که از نظر امکانات اقتصادی پایینتر از آمریکا هستند از جمله آلمان و کره جنوبی، کارایی بهتری در مبارزه با کرونا داشته و نتایج سریعتری هم گرفته اند. این درحالی است که ترامپ هنوز درگیر این موضوع است و فقط اتهام علیه دموکراتها و اظهارات ضد و نقیض را در پیش گرفته است. در بحرانهاست که توانایی و قابلیت دولتها مشخص می شود. قابلیتهای اوباما و نحوه برخوردش با بحران مالی جهانی، خود را نشان داد، تواناییهایی که ترامپ نتیجه آن را درو کرد. ترامپ یک تاجر املاک بدون چشم انداز روشن است سود سالهای شکوفایی را درو کرده اما با اولین امتحان جدی، رد می شود. ترامپ از نتایج آزمایشی که چین در شیوه برخورد با کرونا پس داد و اقتصاد را بر سلامت انسانها ارجح دانست، عبرت نگرفت؛ نتایجی که سبب شد کرونا به یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل شود. نکته مهم این است که بدانیم اولویت سلامت در حقیقت به معنی اولویت اقتصاد است و در دنیای پساکرونا خواهیم دید که ترتیب کشورها از نظر اقتصادی، به رتبه آنها در حوزه درمان و سلامت بستگی خواهد داشت. 

نسخه مناسب چاپ