تولید روزانه ۲۲۰ هزار ماسک توسط ستاد اجرایی فرمان امام
به همت نیروهای جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام، با احیای یک کارخانه تولید ماسک در استان گلستان، ظرفیت تولید این کارخانه به بیش از ۵برابر افزایش یافت.
بنابر این گزارش ، این مجموعه تا هفته پیش ظرفیت تولید روزانه ۴۰ هزار ماسک بهداشتی را داشت که با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام و تعمیر و افزودن دستگاههای جدید و کمک گرفتن از کارگاهها و نیروهای جهادی همکار ستاد برای تکمیل مراحل ساخت و آماده‌سازی ماسکها، ظرفیت آن به تولید ۲۲۰ هزار ماسک بهداشتی در روز رسیده است.

تمامی ماسکهای تولیدی برای توزیع تحویل وزارت بهداشت می شوند

نسخه مناسب چاپ