تقدیرکمیساریای عالی حقوق بشر از ایران
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری نمونه در زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها برای مقابله با شیوع کرونا تقدیر کرد . به گزارش مهر، ابتکار اعطای مرخصی به حدود یکصد هزار زندانی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از جمله اقدام‌های کم نظیر قوه قضائیه در سطح جهان است، تا جایی که میشل باچلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به آن اذعان و از اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده است. در بیانیه اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری نمونه در زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان یاد شده است.

نسخه مناسب چاپ