انهدام شبکه فساد مالی در ملایر
سرویس حوادث: دادستان عمومی و انقلاب ملایر گفت: یک شبکه فساد مالی که در یکی از دستگاه‌های اجرایی این شهرستان فعالیت می‌کرد، شناسایی و کشف شد.

سعید احمدی‌فراظهار کرد: مدت زیادی است که این پرونده فساد مالی کشف شده بود، اما پس از به یقین رسیدن ارتکاب این فساد مالی، به سرعت دستگاه قضایی شهرستان وارد عمل شد و افرادی در این باره دستگیر شدند.البته تحقیقات مقدماتی این پرونده در دست اجرا است و فعلا سه نفر دستگیر شده اند.

وی در تشریح روند این فساد مالی ادامه داد: افراد مرتبط با این پرونده یک سری تسهیلات بانکی را که متعلق به اقشار خاص و افراد مستحق بود را از طریق اسناد جعلی برای خود برداشت می کردند، در حالی‌که هیچکدام از آنها شرایط دریافت وام را نداشتند.

دادستان عمومی و انقلاب ملایر اظهار داشت:متهمان شناسایی شده به دادسرا احضار و بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی دیگر متهمان مرتبط با این پرونده ادامه دارد. بدون شک در روزهای آینده شمار دستگیری‌های مرتبط با این پرونده فساد مالی بیشتر خواهد شد. وی تاکید کرد: تا روشن شدن کامل این پرونده تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی به شدت با متهمان این پرونده فساد مالی برخورد می‌کند و با کسی تعارف ندارد.

نسخه مناسب چاپ