۵۰۰دستگاه اتوبوس به ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی تهران افزوده می شود
استاندار تهران با اشاره به افزایش ۵۰۰دستگاه اتوبوس به ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی تهران گفت: حذف طرح ترافیک در چارچوب کاهش بارترافیکی حمل و نقل عمومی است.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی با بیان این که حذف طرح ترافیک یکی از درخواست‌های ستاد مبارزه با کرونا استان تهران بود گفت: با توجه به فعالیت دو سوم ظرفیت کارکنان در دستگاه های اداری و فعالیت برخی بنگاه های اقتصادی و تولیدی اگر طرح ترافیک حذف نشود فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی به درستی رعایت نمی شود.وی افزود: ۲۶درصد بار بیماری در حمل و نقل عمومی وجود دارد و در این زمینه هرچه پروتکل های بهداشتی بیشتری رعایت و نظارت بر آنها دقیق تر باشد می‌توان بار انتقال ویروس را کمتر کرد. حذف طرح ترافیک هم با همین هدف و جهت کاهش حجم بار ترافیکی انجام شد.

استاندار تهران با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای تسهیل حمل و نقل عمومی گفت: برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی، ۱۵۰۰اتوبوس برای کل کشور در نظر قرار گرفته که ۵۰۰ اتوبوس مربوط به تهران است و مقرر شد تا پایان اردیبهشت برآورد شود که چه تعداد از این اتوبوس ها توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود و مابقی از طریق واردات پیگیری شود.

محسنی بندپی همچنین درباره رهاسازی معتادان متجاهر گفت: نگهداری معتادان متجاهر در مراکز نگهداری به لحاظ قانونی به مدت سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر بوده که حداکثر ۶ماه را شامل می‌شود. اما ادامه نگهداری این افراد نیازمند مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که در جلسه اخیر، موضوع مطرح شده و نسبت به نگهداری آنها اقدام خواهد شد.

وی ادامه داد: ستاد مبارزه با کرونا استان تهران پیش از این پیشنهاد داده بود که در شرایط کرونا مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر برای دوره ۳تا ۶ماهه دیگر (علاوه بر ۶ ماه قانونی پیشین) قابل تمدید باشد. همچنین معتادانی که بیرون از این مراکز هستند جمع‌آوری و در یک مرکز جداگانه به صورت قرنطینه شده و پس از غربالگری و تست به مراکز نگهداری منتقل شوند.

استاندار تهران با اشاره به غربالگری اتباع خارجی گفت: اقدامات اولیه برای غربالگری اتباع انجام و در این زمینه هماهنگی لازم با فرمانداران شرق استان تهران به عمل آمده و در این هفته اجرا می‌شود.

نسخه مناسب چاپ