همتی: اکنون زمان عمل صندوق بین المللی پول است
 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول می تواند از طریق اینستکس پرداخت شود، خطاب به رئیس این نهاد گفت: اکنون زمان عمل است.

به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در پاسخ مکتوب به پرسش های بلومبرگ نوشت: آخرین باری که بررسی کردم، این آمریکا نبوده است که صندوق بین المللی پول را اداره می کند بلکه مدیریت آن و هیات مدیره اش هستند که بر فعالیت های این نهاد نظارت دارند و تضمین می کنند که صندوق بین المللی پول بر اساس دستور کار خود عمل کند.

وی خطاب به «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین المللی پول نوشت: ما انسان های زیادی را از دست داده ایم، درست مثل آمریکایی ها و اروپایی ها و من به روان آن ها درود می فرستم. اکنون زمان عمل است.»

به گفته همتی، اقدام آمریکا در قرار دادن نام بانک مرکزی در فهرست تحریمی در سال ۲۰۱۹ مانع دسترسی ایران به منابع مالی خود شده است که بسیار بیشتر از رقم ۱۰ میلیارد یورو کسری منابع مورد نیاز کشور است.وی افزود: ذخایر بانک مرکزی در خارج هدف تحریم های فرامرزی آمریکا قرار دارد و این اقدام، غیرقانونی و یکجانبه است و من می خواهم در این زمینه صریح باشم. آن چه ما می گوییم این است که تحریم ها یک جا باید برداشته شود اما متاسفانه بازیگرانی در دولت آمریکا هستند که اهمیتی برای نظم و قانون بین الملل قائل نیستند.

رئیس کل بانک مرکزی نوشت که به صندوق بین المللی پول گفته است وام درخواستی ایران می تواند به طور مستقیم از طریق کانال اینستکس یا کانال مالی سوئیس(شتا) و برای خرید شرکت های دارویی و غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: این کانال ها به ویژه برای کمک به خرید مواد غذایی و دارویی تاسیس شده اند. این کانال ها مکانیسم های امنیتی مناسبی دارند که همه نگرانی ها را برطرف می کنند.

همتی همچنین گفت: ایران خواستار دریافت ۱۰۰ درصد سهمیه خود نزد صندوق بین المللی پول شده است که معادل ۶ر۳ میلیارد SDR است.

نسخه مناسب چاپ