دولت افغانستان خواستار بازنگری در توافق آمریکا با طالبان شد
سرویس خارجی:یک منبع در دفتر معاون اول «اشرف غنی» اعلام کرد: ارگ ریاست جمهوری افغانستان خواستار بازنگری در توافقنامه صلح آمریکا با طالبان شده است.این منبع در دفتر «امرالله صالح» معاون اول «اشرف غنی» اظهار داشت: مواردی که در توافقنامه آمریکا و طالبان مربوط به دولت افغانستان است باید مورد بازنگری قرار گیرد.این منبع که خواست نامش فاش نشود گفت: طالبان به آزادی ۱۵ فرمانده نظامی خود تاکید دارد اما دولت افغانستان این زندانیان را در پایان فهرست قرار داده است.به گفته این منبع ،یکی از این ۱۵ زندانی مغز متفکر حمله انتحاری چهارراه زنبق کابل در سال ۱۳۹۶ است.

نسخه مناسب چاپ