امروز در تاریخ
اتحادیه «دِلوس» بر ضد امپراتوری ایران
۲۳ اپریل سال ۴۷۸ پیش از میلاد، سران کشور ـ شهرها و جزایر یونانی که اتحادیه دلوس را به منظور مقابله گروهی با تهدیدهای ایران ـ تنها اَبَرقدرت وقت جهان ـ تشکیل داده بودند اعلامیه ای را امضاء کردند که در آن آمده بود: وجود یک اَبَر قدرت در جهان؛ مغایر نظم گیتی، منطق و عقل سلیم و منافع ملل است و آنان این اتحادیه را تشکیل داده اند تا در برابر هرگونه زورگویی بایستند و بدون دغدغه از خطر تجاوز نظامی و تنها ماندن در برابر تعرض، به زندگانی خود ادامه دهند.

امیرتیمور و تعرّض به هند
امیرتیمور ۲۳ اپریل ۱۳۹۸از طریق تنگه خِیبَر، آهنگ تصرف هند کرد و ۱۷ دسامبر همین سال پس از غلبه بر ارتش ۵۰ هزار نفری سلطان هند وارد دهلی شد و این شهر را غارت کرد و ویران ساخت. امپراتوران هند تا زمان سلطه انگلستان از تیموریان بودند، به فارسی سخن می گفتند و مغول خطاب می شدند.

نخستین لشکر کشی عثمانی به ایران
۲۳ اپریل سال ۱۵۱۴ قشون عثمانی اردوی آمادگی خود را برپا کرد تا با همه امکانات و در راس آن ـ سلطان سلیم یکم به سوی ایران به حرکت درآید و دولت نوبنیاد ایران به رهبری شاه اسماعیل صفوی را که می رفت تا امپراتوری ساسانیان را احیاء کند نابود سازد. برخورد دو نیرو ۲۳ آگوست در چالدران نزدیک خوی صورت گرفت.

ارتش ایران برای مقابله با عراق آماده باش داد
سوم اردیبهشت ۱۳۴۸ ایران و عراق در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته بودند. دولت ایران به ارتش آماده باش داده بود و جنگ تبلیغاتی دو کشور به اوج خود رسیده بود. همزمان با اعلام آماده باش ارتش، مین باشیان به فرماندهی نیروی زمینی و فریدون جم به ریاست ستاد ارتش منصوب شده بودند.

دمکراسی در بلژیک
۲۳ آوریل سال ۱۸۹۳ مردان بالغ بلژیک اجازه یافتند نماینده انتخاب کنند و این نمایندگان تشکیل پارلمان و شوراهای شهر دهند و به نمایندگی از جانب آنان حکومت کنند. تعیین نخست وزیر و تایید انتصاب وزیران هم در اختیار پارلمان قرار گرفت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ