توصیه عاشقانه
به جای مچ گیری گفتگو کنید‏
 

اگر به طور وسواس گونه‌ای نگران مشغولیت‌های همسرتان هستید، او را چک می‌کنید و مدام می‌پرسید کجا رفته است، با چه کسانی صحبت کرده و به چه چیزهایی فکر می‌کند، باید بگوییم شما یک شخصیت کنترلگر دارید.

شاید فکر کنید با این کار از همسرتان یا از زندگی عاشقانه تان مراقبت می‌کنید اما واقعیت این است که اولین و مهم‌ترین پیامد کنترلگری این است که زندگی را به کام خود و عزیزترین فرد زندگیتان تلخ می‌کنید‎.‎‏ از سوی دیگر، هرقدر همسر خود را بیشتر کنترل کنید بیشتر از او فاصله می‌گیرید.

به جای کنترلگری و چک کردن همسرتان، بهتر است هر وقت درباره یکی از رفتارها و گفتارها و موقعیت‌ها احساس نگرانی کردید یا دچار برداشت‌های ذهنی منفی شدید، با صداقت و به دور از تمام هیجانات در یک شرایط مناسب از همسرتان جواب تمام مشغله‌های ذهنتان را بپرسید و با صبوری به خودتان و فرد مقابلتان فرصت گفتگو را فراهم کنید.

یادتان باشد در این گفتگو، دنبال متهم کردن همسرتان یا مچ گیری نباشید و فضا را به سمت یک گفتگوی صمیمانه، آرام، شفاف و اعتمادسازی پیش ببرید.‏

code

نسخه مناسب چاپ