خسارت ۸۰۰میلیارد تومانی سرما به کشاورزان خراسان شمالی جبران شود
سرویس شهرستان ها: منتخب مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس یازدهم از آسیب ۸۰۰ میلیارد تومانی سرمازدگی به کشاورزان و باغداران این استان خبرداد و خواستار جبران آن توسط دولت شد.

محمد وحیدی گفت: بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی حدود ۱۳۰هزار هکتار محصولات زمین های زراعی و باغی ۷شهرستان استان بر اثر سرمازدگی ۲۰و ۲۱فروردین از بین رفته اند.

وی افزود: فقط ۳۰درصد زمین های باغی و ۲۱درصد زمین های زراعی بیمه هستند که لازم است دولت نسبت به جبران خسارات کشاورزان از محل بودجه حوادث غیرمترقبه اقدام کند.وحیدی خواستار اهتمام بیشتر مسئولان وزارت کشور و به ویژه وزیرجهاد کشاورزی شد و ادامه داد: اقتصاد استان به شدت وابسته به کشاورزی است و در صورت عدم جبران خسارات توسط دولت مردم صدمات جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد که ممکن است به دلیل عدم اقدام به موقع منجر به پیامدهای گسترده اجتماعی شود.

نسخه مناسب چاپ