اقدام نمادین سوییس برای همدردی با مردم ایران در پی شیوع کرونا
 

سوییس در اقدامی نمادین با نمایش پرچم ایران بر یکی از قله های معروف این کشور، با مردم ایران در پی شیوع کرونا ابراز همدردی کرد.سفارت سوییس در تهران با انتشار تصویری در توئیتر اعلام کرد: در بحبوحه بحران کرونا، شنبه شب این هفته در نمادین ترین کوه سوییس یعنی «ماترن هورن»، پرچم ایران نشان داده شد تا به مردم ایران پیام امید، استقامت و قدرت بفرستد.

نسخه مناسب چاپ