امروز در تاریخ
ایجاد شهر قزوین توسط پادشاه ساسانی
سوم نوامبر سال ۲۴۵ میلادی، شاپور یکم، شاه وقت ایران از دودمان ساسانی که در دوران زمامداری خود ایران را ابرقدرت اول جهان کرده بود، دستور بنای شهر قزوین را صادر کرد. کار ایجاد این شهر سه سال طول کشید و در اکتبر (در جریان جشن های مهرگان) سال ۲۴۸ میلادی پایان یافت. نام قزوین از طایفه‌ای به همین نام گرفته شده و یونانیان و رومیان باستان و اینک جهانیان دریای مازندران را به نام این طایفه دریای «کاسپین» می‌خوانند، زیرا منطقه محل سکونت این طایفه آریایی تا دیلمان، گیلان و سواحل غربی آن دریا امتداد داشته است.

صدور اعلامیه انتخاب اعضای مجلس مؤسسان
۱۲آبان ۱۳۰۴، سه روز پس از خلع دودمان قاجار از سلطنت، اعلامیه انتخاب اعضای مجلس مؤسسان برای اصلاح قانون اساسی و تعیین تکلیف نظام حکومتی ایران که جمهوری باشد یا سلطنتی صادر شد.
در این زمان هنوز ژنرال رضاخان پهلوی که از سه روز پیش آن به ریاست موقت کشور تعیین شده بود تمایل خود را به شاه شدن علنی نساخته بود. وی قبلا چند بار از جمهوری شدن ایران سخن به میان آورده و از این فکرحمایت کرده بود. هنوز روشن نیست که چه عاملی اندیشه سلطنت کردن را در ذهن او به‌وجود آورده یا تلقین کرده بود.
ایران به نظام متریک پیوست ۱۲آبان سال ۱۳۱۱ ایران به نظام «مِتریک» پیوست.
ازاین روز جای «مثقال»، «سیر»، «مَن» و «خَروار» را گرم، کیلو گرم و تُن، و جای « گَز ــ ذرع » و «فَرسنگ» را متر و کیلومتر گرفت.

گسترش اعتراضات و اعتصابات عمومی در کشور
۱۲آبان سال ۱۳۵۷، به‌رغم آنکه ۳۴ تن از مقامات تراز اول ساواک از جمله ثابتی برکنار شده بودند، اما اتهامات تازه سپهبد نعمت‌الله نصیری، رئیس پیشین آن سازمان و سفیر ایران در پاکستان که از این کشور به تهران احضار شده بود، دامنه تظاهرات ضد سلطنت و اعتصابات عمومی را گسترش داد. در این روز همچنین سندیکای روزنامه‌نگاران به دبیری محمدعلی سفری برای اعلام یک اعتصاب طولانی به مراحل نهایی کار رسیده بود و تنی چند از وزیران کابینه هم آماده تسلیم استعفانامه شده بودند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ