انتصاب دبیر ستاد تنظیم بازار
با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور شد.

به گزارش فارس به نقل از وزارت صنعت معدن و تجارت، با حکم رزم حسینی، عباس قبادی به عنوان دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبه هیات محترم وزیران به منظور اداره کارگروه تنظیم بازار و برقراری هماهنگی های لازم برای اجرای موثر تصمیمات کارگروه و سایر امور محوله، به موجب این حکم با حفظ سمت، جنابعالی را به عنوان دبیر کارگروه تنظیم بازار منصوب می نمایم.

امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تمام دستگاه‌های عضو کارگروه و تشکل های توانمند غیردولتی و روش های نوین تامین مدیریت، سیستم های هوشمند کنترل و نظارت بر بازار، مساعی لازم را برای حفظ تعادل و آرامش مصرف با رویکرد حمایت توأمان از تولید کنندگان در سال جهش تولید و مصرف کنندگان در شرایط حساس کنونی در حوزه کالاهای اساسی، حساس و ضروری صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات مورد نیاز جامعه معمول نمایید.

نسخه مناسب چاپ