رسیدگی به ۳۵۰۰ تقاضاى عفو زندانیان در تهران
سرویس خبر: معاون قضایى دادگسترى استان تهران گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۳۵۰۰ تقاضاى عفو را رسیدگى کردیم که با اعلام موافقت درباره عفو بیش از ۲۰۰۰ نفر به قوه قضائیه ، منتظریم اعلام نتیجه هستیم.

میرزایى‌مطلق در جلسه‌اى که با حضور مسئولان مربوطه پیش از بازدید از زندان تهران بزرگ برگزار شد، افزود: رسیدگى ها درباره درخواست هاى مربوط به زندانیان به روز شده است و اگر درخواست عفوی مطرح شود و به دست ما برسد و قاضى اجراى احکام مدارک را ارسال کند، در کمتر از یک هفته جواب را ارسال مى‌کنیم.

معاون قضایى دادگسترى استان تهران در امور زندان‌ها ادامه داد: کمیسیون عفو روزانه تشکیل جلسه مى‌دهد که طى هفته گذشته بیش از ۲۰۰ پرونده را رسیدگى کرده‌ایم. باید از این شرایط و ظرفیت استفاده کنیم؛ چرا که زندانى فقط خودش نیست و اعضای خانواده اش هم هستند.

وی به ظرفیت ستاد دیه در زمینه کاهش جمعیت کیفرى اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال شاید بیش از ۶۰۰ نفر را از طریق ستاد دیه استان تهران آزاد کردیم و ستاد دیه در این زمینه فعال است.

مقدس، رئیس کارگروه عفو و تخفیف مجازات دادگسترى تهران هم گفت: کمیسیون عفو ما به روز و هیات دادرس ها تشکیل شده است به نحوی که در یک فقره در مدت کمتر از ۴۰ روز ۱۲۰۰ پرونده را رسیدگى کرد و منجر به آزادى بیش از ۶۵۰ زندانى شد که آنها بیش از ۵ سال زندان بودند.

نسخه مناسب چاپ