مخالفت جامعه کارگری با بیمه تکمیلی اجباری
بهتر است مجلس به جای اجباری کردن طرح بیمه تکمیلی، مشکلات تأمین اجتماعی را حل کند.

ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفتگو با تسنیم ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: اصل ۲۹قانون اساسی اجرا شود، مشکلات حل می شود.

وی درباره طرح اجباری بیمه تکمیلی برای کارگران گفت:با توجه به اینکه کارگران حدود ۳۰درصد حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند، خدمات تأمین اجتماعی در بحث درمان باید به اندازه ای باشد که کارگران نیازمند بیمه تکمیلی نباشند اما متأسفانه ارزش دفترچه های تأمین اجتماعی کم است و در بسیاری موارد کارگران برای درمان مجبور به پرداخت هزینه هستند.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: نمایندگان مجلس به جای طراحی طرحی برای اجباری کردن بیمه تکمیلی باید به دنبال راهی برای رفع مشکل تأمین اجتماعی و ارائه خدمات به نیروی کار باشند. این طرح بیشتر باعث سرمایه دار شدن بیمه های تکمیلی می شود و قطعاً‌کارآیی لازم را برای کارگران ندارد.وی افزود: نمایندگان مجلس به‌جای طرحِ اجباری کردن بیمه تکمیلی که ثمره آن فقط افزایش هزینه‌های درمان همه مردم از جمله کارگران خواهد بود، مفهومِ «سرانه درمان» را اصلاح و واقعی کنند و دولت را به اجرای تعهدات برآمده از اصل ۲۹ قانون اساسی ملزم کنند.

چمنی بیان کرد: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل­ یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می­ دهد، گفت:قراردادهای موقت و بی­ توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد، قراردادهای سفید امضاء و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.

نسخه مناسب چاپ