آزادی و عفو شماری از زندانیان زن با دستور دادستان تهران
سرویس خبر:‌ شماری از زندانیان زن پس از بررسی پرونده هایشان توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران و هیات همراه در ندامتگاه شهر ری ، در یک قدمی آزادی قرار گرفتند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با همراهی۸نفر از معاونان، ۲۸نفر از قضات اجرای احکام و ناظر زندان و جمعی از مدیران زندان از ندامتگاه شهر ری (ویژه زنان استان تهران) بازدید و با آزادی شماری از زنان زندانی موافقت کرد و برخی هم در فهرست عفو قرار گرفتند.

علی القاصی مهر دادستان تهران، در بدو ورود به ندامتگاه شهرری در کارگاه‌های خیاطی،

معرق کاری و قالیبافی حضور یافت و به طور چهره به چهره با مددجویان به گفتگو پرداخت و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. در این دیدارهای حضوری، درخواست ها، مسائل و مشکلات زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات مقتضی برای اجرای دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری صادر شد.

وی در جریان این بازدید ضمن حضور در جمع قضات و دادیاران زندان دستور داد تا همه زندانیان مورد ملاقات قرار گیرند و ضمن پالایش زندانیان، وضع بلاتکلیف‌ها، درخواست های آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات، پا بند الکترونیکی و همچنین اعطای مرخصی های پایان حبس مشخص شود.

وی همچنین هیأت قضایی همراه خود را مأمور کرد که وضع زندانیان و استحقاق آنان را از حیث تخفیف مجازات و پیشنهاد عفو را مورد بررسی قرار دهند.

در نتیجه این بازدید، با ۸۰۰نفر از زندانیان ملاقات چهره به چهره انجام گرفت که ۳۰ نفر از زندانیان زن ندامتگاه تهران با اعطای مرخصی پایان حبس آزاد شدند و با درخواست آزادی مشروط ۷۵نفر هم موافقت شد . ۳نفر هم از محل اعتبارات خیرین آزاد شدند. همچنین ۲۵نفر از مددجویان با شیوه تعویق اجرای مجازات از زندان آزاد و دادخواست اعسار ۱۵۵نفر هم مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

همچنین حسب دستور دادستان تهران نام شماری از زنان که واجد شرایط عفو هستند در لیست کمیسیون عفو و بخشودگی قرار گرفت و همچنین تعداد ۱۷۵نفر از زنان زندانی به همین مناسبت به مرخصی اعزام شدند .

نسخه مناسب چاپ