ادامه محاکمه متهمان فساد بانک سرمایه
 

سرویس خبر: ‌یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهام های متهم محمد امامی و دیگر متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه برگزار شد.

متهم امامی در این جلسه در ادامه دفاعیاتش خطاب به قاضی دادگاه گفت: درباره شرکت های کارتن خواب که در کیفرخواست قید شده است، ۵۰۹ میلیارد تسهیلات گرفته اند، همانطور که قهرمانی نماینده دادستان گفته اند در اخذ مدارک در این باره وسواس به خرج دهید، انتظار ما هم همین است ؛ معتقدیم که باید فارغ از جنجال های رسانه ای بر اساس مستندات، پرونده را به پیش ببریم؛ اما جز شهادت یک نفر، مطلع یا سرنخ و چند پیام تلگرام ساختگی، در بخش شرکت های کارتن خواب هیچ سند مالی نه در دادسرا و نه از سوی ضابطان ارائه نشده و آنچه ارائه شده صرفا اظهارات دیگران است.

قاضی مسعودی مقام سپس خطاب به متهم گفت: ما کارهای دادرسی را انجام می دهیم و ادعاهای شما هم بررسی شده است؛ شما مستندات خود را ارائه دهید؛ مستنداتی از سوی دادسرا ارائه شده است، شما می توانید با ارائه مستندات نسبت به مستندات ارائه شده از سوی دادسرا پاسخ دهید.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم امامی نامه‌هایی را قرائت کرد که در آن انتصابات در صندوق توسط هیات مدیره انجام ‌شده است.

وی سپس تاکید کرد:آیا به صرف این که یکی از این اعضا از دوستان من بوده است می‌توان گفت ۶ نفر بقیه اعضا که خود از افراد برجسته هستند این نامه‌ها را به خاطر آن یک نفر امضا کرده باشند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم امامی گفت: خیلی از عزل و نصب هایی که انجام می گیرد ظاهرش درست ، اما در باطن اشتباه است؛ در بسیاری از پرونده های احتکار و ارتشا کسانی را در رده های بانکی قرار می دهند که صلاحیت ندارند یعنی عدم دانش آنها سبب می شود تا سوءاستفاده ها انجام گیرد.

متهم امامی در ادامه خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی یک سند ارائه دهید که من به ارکان صندوق رشوه دادم؛ لطفا سند ارائه کنید.

سپس قهرمانی اظهار داشت: در جلسه قبل متهم امامی گفت در اردیبهشت ۹۸ پرونده اش ۲۰ جلد بوده و یک شبه ۱۴۰ جلد شده که این حرف کاملا نادرست است؛ در اوایل سال ۹۵ و زمانی که ما مشغول انجام تحقیقات در پرونده به طور چراغ خاموش بودیم ، پرونده ۱۷ جلد بود و هر جلد شامل ۲۰۰ صفحه می شد؛ در اردیبهشت ۹۸ هم پرونده امامی ۹۰ جلد بود نه ۲۰ جلد؛ زمانی که متعلقین آقای امامی کشتی کروز سواری به دور فرنگ داشتند ما در حال تحقیقات بودیم؛ ما به این جهت که تصمیم گرفته بودیم پرونده را محکم ببندیم و همه چیز متقن باشد، متهمان را ممنوع الخروج نکردیم، لذا امامی با خانواده غندالی به آلمان رفتند؛ این که امامی می گوید من اگر مشکلی داشتم بازنمی گشتم، باید بگویم که موضوع به همان افرادی بازمی گردد که پیگیر پرونده امامی شدند و داستان مفصلی دارد. نماینده دادستان ادامه داد: امامی گفت نماینده دادستان وی را تحقیر کرده است؛ باید بگویم این که گفتم وی رب فروش بوده است، قصد تحقیر وی را نداشتم بلکه ما موظف به بررسی پرونده شخصیت متهم هستیم؛ اتفاقا اگر افتخاری برای آقای امامی باشد همان رب فروشی هست و حقارت هم دست کردن در جیب مردم و بیت المال است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان سندی را ارائه کرد که بر اساس آن شرکت پترو پرشیا از یک تبعه هندی توسط امامی خریداری شده است؛ اما امامی که پیش از این، این شرکت را جزو شرکتهای خود اعلام کرده بود می‌گوید این شرکت برای من نیست.

در بخش دیگری از این جلسه متهم غندالی در جایگاه قرار گفت و گفت: برای من تلخ است که بعد از ۴۰سال مدیریت در نظام جمهوری اسلامی در اینجا حضور داشته باشم. بر اساس قانون هر کسی می‌خواهد عضو صندوق باشد می‌تواند از حقوق خود مبلغی را به صندوق واریز کند و دولت موظف است به همان کمک کند، کمک دولت بر مبنای ماده ۱۷انجام می‌شود.

این متهم ادامه داد: به جز یک بازپرسی که در سال گذشته انجام شد ، در هیچ کجا به من تفهیم اتهام نشده است و مدارکی که ارائه کرده‌ام را حتی بازپرسی از من نپذیرفت.

متهم غندالی با بیان این که کلمات بار حقوقی دارند، افزود: قهرمانی در جایی عنوان می‌کند که همه فساد‌های بانک سرمایه را من انجام داده‌ام این کلمه بار حقوقی دارد. آیا تمامی فساد‌های بانک سرمایه را من انجام داده‌ام؟ نماینده دادستان همچنین عنوان کرده که من برادر همسرم را که نامش مسعود شامانی است استخدام کرده‌ام در حالی که اینطور نیست. این پرونده و این صحبت‌ها و این که بگوئیم صندوق ذخیره فرهنگیان غارت شده است درست نیست، اگر بانک تخلف کرده است به سهامدار ربطی ندارد.

وی افزود: موسسه های مالی غیر مجاز ۱۰۰هزار میلیارد تومان پول مردم را بردند و همان زمان در نامه ای به مسئولان تاکید کردم که این کار تخلف است.

نسخه مناسب چاپ