امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و توسعه تجارت
تفاهمنامه‌ای میان سازمان های مدیریت صنعتی و توسعه تجارت در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و همسو با تحقق بسته حمایت از اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگسازی در حوزه صادرات منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تفاهمنامه با اهداف توانمندسازی بنگاه?ها، اتحادیه ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی صادراتی کشور و شرکت‌های مدیریت صادرات و همچنین ارتقای دانش و مهارت‌های لازم در حوزه صادرات از طریق برگزاری دوره ها، کارگاه‌ها و سمینار‌های آموزشی به امضای دو طرف رسید.دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی هنگام امضای این تفاهمنامه آمادگی این سازمان را برای طراحی و اجرای دوره‌های مدیریت صادرات و صادرات گرا و همچنین دوره‌های رایزنی خاص سازمان توسعه تجارت اعلام کرد و افزود: آمادگی داریم با همکاری سازمان توسعه تجارت، رتبه بندی برای صادرات و صادرکنندگان را با توجه به تجربه و دانش سازمان مدیریت صنعتی اجرایی کنیم.

حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هم گفت: در شرایط کنونی هر قدر بتوانیم سازمان توسعه تجارت را به سمت رویکرد‌های مدیریتی در تراز جهانی هدایت کنیم، موفق‌تر خواهیم بود و در این زمینه سازمان مدیریت صنعتی با توجه به تجربیات، توانمندی‌ها و دانشی که دارد می‌تواند یاریگر سازمان توسعه تجارت باشد.

نسخه مناسب چاپ