پلیس مینیاپولیس ۶۰۰ معترض انتخاباتی را بازداشت کرد
 

پلیس شهر مینیاپولیس تظاهرات معترضان انتخاباتی در این شهر را سرکوب کرد و ۶۰۰ نفر از آنها را بازداشت کرد. در پی تظاهرات مردمی در شهر «مینیاپولیس» که به عدم شمارش آرای خود معترض بودند ۶۰۰ نفر از جمله کودکان و اصحاب رسانه‌ توسط پلیس این شهر بازداشت شدند.تظاهرکنندگان قصد داشتند چند کیلومتر در مرکز شهر مینیاپولیس تظاهرات کنند اما نیروهای پلیس به آنها اجازه این کار را ندادند.

نسخه مناسب چاپ