امروز در تاریخ
توصیه اسکندر به یارانش
۱۲ نوامبر سال ۳۲۴ پیش از میلاد اسکندر مقدونی تصمیم گرفت که به جهانگشایی خود خاتمه دهد و به همراهانش توصیه کرد که با دختران بزرگان ایران ازدواج کنند تا ایرانیان آنان را بیگانه ندانند و پس از او آنها از منطقه بیرون نیاندازند. اندکی پس از این اندرز، نود تن از افسران و مقامات ارشد اسکندر با دختران بزرگان ایران ازدواج کردند. اسکندر مقدونی، خود با رکسانا، دختر ساتراپ (استاندار) بلخ (واقع در افغانستان و تاجیکستان امروز) ازدواج کرد. وی قبلا هم زن ایرانی داشت.

اصفهان پایتخت ایران شد
۱۲نوامبر سال ۱۵۹۸ (۲۱ آبان)، شهر اصفهان یک بار دیگر پایتخت ایران شد. شاه عباس یکم تصمیم به انتقال پایتخت از قزوین گرفته بود و کار این انتقال هفت سال طول کشید. پیش از دوران سلطنت شاه عباس، اصفهان در سال ۹۳۱ میلادی به تصمیم «مرداویز»، قهرمان ملی ایرانیان که سودای احیاء امپراتوری ایران با همه مراسم و آیین‌های باستانی‌اش را در سر داشت، پایتخت اعلام شده بود. وی نخستین مراسم «سده» پس از ساسانیان را در همین شهر برگزار کرد و سخن گفتن و نوشتن، جز به فارسی را ممنوع ساخت.

تسلیم شدن شیخ خزعل در برابر رضاخان
۲۱ آبان ۱۳۰۳، شیخ خزعل پس از آگاه شدن از لشکرکشی ژنرال رضاخان پهلوی، نخست‌وزیر وقت و سردار سپاه به خوزستان، درتلگرامی از عمل خود ابراز پشیمانی کرد و بخشودگی خواست. پهلوی یکم پاسخ داد به این شرط بخشوده خواهد شد که اسلحه بر زمین گذارد و تسلیم شود. قبلا به شیخ خزعل اخطار شده بود که مالیات معوقه خوزستان را به خزانه‌داری کل واریز کند و از دولت اطاعت محض داشته باشد. شیخ خزعل، رئیس طایفه بنی‌کعب بود که این طایفه اواخر دوران صفویه به خوزستان مهاجرت کرده بود.

خودداری مصدق از قبول نخست‌وزیری
مجلس شورای ملی در جلسه ۲۱ آبان سال ۱۳۲۳ به نخست‌وزیر شدن دکتر مصدق ابراز تمایل کرد. وی دو روز بعد با شاه ملاقات و شرایط خود را با او در میان گذارد که شاه این شرایط را نپذیرفت و دکتر مصدق هم از نخست‌وزیر شدن انصراف داد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ