آغاز دوره ریاست ایران در گروه ۲۴
رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به آغاز دوره ریاست ایران در گروه ۲۴، با وزیر اقتصاد کشور غنا و رئیس سابق این گروه به صورت آنلاین گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،در این مذاکره که با درخواست وزیر اقتصاد غنا انجام گرفت، دو طرف ضمن تبادل تجربیات و مذاکره در مورد موضوعات باقیمانده از دوره قبل، در مورد وضع کنونی گروه ۲۴، مسیر آینده آن و چگونگی گسترش و بسط همکاری و هماهنگی آن با دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به گفتگو پرداختند.همچنین طرفین در زمینه پیشنهاد تشکیل گروهی تخصصی با مشارکت بخش خصوصی تبادل نظر کردند.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با استقبال از پیشنهاد همکاری بیشتر، تداوم ارتباط طرفین در دوره ریاست ایران با هدف حفظ منافع کشورهای عضو را خواستار شد.

نسخه مناسب چاپ