ماهنامه خیمه منتشر شد‌
 

شمارۀ ۱۳۷ماهنامۀ دینی، فرهنگی مجالس حسینی«خیمه» منتشر شد.‌

سرمقالۀ این شماره را محمدرضا زائری با عنوان فیروزِ پیروز، پیرمرد زیرک نوشته است. دیدار با آیت‌الله جناتی، فقیه نواندیش معاصر که مورد بی‌مهری قرار گرفت مطلب اصلی این ماهنامه است که با عنوان «حوزه باید مستقل باشد» منتشر شده است.‌

چهرۀ ماه، آیت‌الله محمدعلی تسخیری؛ پیشکسوتِ تقریب مذاهب است. مطالب پروندۀ «خوانش سلیقه‌ای تاریخ» نیز عبارتند از: یادداشت حجت‌الاسلام دکتر رسول جعفریان؛ یک کسی عاشورا را از دست ما نجات دهد. حجت‌الاسلام دکتر فیرحی می‌گوید برای فهم سیره باید موانع کلامی و ایدئولوژیک را کنار گذاشت، پیش‌فرض‌ها مانع می‌شوند. گفتگو با حجت‌الاسلام کاشانی که حرف‌هایش جنجال درست کرد؛ تاریخ مصلحت‌بردار نیست و روش تحقیق و خوانش سلیقه‌ای تاریخ در گفتگو با دکتر سعید طاوسی مسرور؛ تحریف آگاهانۀ گذشته به نفع امروز.‌

همچنین می‌توانید گفتگو با شریف لک‌زایی با عنوان «فاصله‌گرفتن مردم از دین حاصل ضعف قرائت فعلی است، حاملان دین از کاروان تمدّن عقب افتاده‌اند» و یادداشت زینب ایمان‌طلب با عنوان «جوجه‌های اعتقادم را کجا پنهان کنم؟» را در این شماره بخوانید.‌

گفتگو با علی بحرینی که نقاشی‌های مذهبی‌اش دیدنی است، از دیگر مطالب این ماهنامه است.‌

ماهنامه خیمه به صاحب امتیاز و مدیرمسؤولی محمدرضا زائری و سردبیری عطاءالله اسماعیلی منتشر می‌شود.‌

نسخه مناسب چاپ