نرخ سود بانکی افزایش نیافته است
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نوع توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته‌اند، گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها باید نرخ ۱۶ درصد را برای سود سپرده یکساله اعمال کنند.

محمدرضا جمشیدی در گفتگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی توافق کرده‌اند، اظهارداشت: بانک‌ها نه به صورت شفاهی و نه به صورت مکتوب هیچ‌ نوع توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته‌اند.وی در واکنش به این نکته که به‌تازگی بانک‌ها نرخ سود سپرده یکساله را به ۱۸ درصد افزایش داده‌اند و حتی یک بانک و دو موسسه اعتباری نرخ‌ سود سپرده را به ۲۰ درصد رسانده‌اند، گفت: اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، بانک‌ها تخلف کرده‌اند، چون براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده در شبکه بانکی باید ۱۶ درصد باشد.

نسخه مناسب چاپ