ادغام ۴۸مؤسسه آموزش عالی با دانشگاه‌های بزرگ‌تر
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ادغام ۴۸مؤسسه و مرکز آموزش عالی با دانشگاه‌های بزرگ‌تر خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر غلامحسین رحیمی در دومین نشست شورای راهبردی و سیاستگذاری ارتباط جامعه با صنعت که به صورت مجازی برگزار شد، به موضوع اهمیت مأموریت‌‎ ‌گرایی دانشگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: مهم‌ترین طرح یعنی ساماندهی آموزش عالی، برنامه‌ریزی و پیاده سازی شد و در کل کشور از ۹۰مؤسسه، ۴۸مؤسسه در مرحله ادغام هستند و این خود از ارکان مأموریت‌گرایی است؛ ولی مهم‌ترین رکن مأموریت‌گرایی، بیشترین پاسخگویی به نیازهای بیرونی جامعه است و دانشگاه‌ها باید به جز مأموریت‌های ذاتی خود به امر پاسخگویی به نیازهای بیرونی جامعه توجه خاص داشته باشند.وی افزود: در چند ماه گذشته، نامه مشترکی بین معاونت‌های پژوهشی و آموزشی، تهیه و به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شد، مبنی بر این که میزان ارجاع دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری به استادان دانشگاه‌ها بر اساس طرح‌های بیرونی اثرگذار استادان باشد و دانشگاه در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو به هر استادی به این نکات توجه کند. رحیمی گفت: حدود ۱۵دانشگاه در سطح کلان در ارتباط با صنعت فعالیت دارند؛ البته تعدادی مؤسسات آموزش عالی با سطح عملکرد ناقص هم وجود دارند که ساماندهی و تجمیع خواهند شد.

نسخه مناسب چاپ