رونمایی از شناسنامه‌های غیر بومی
 

مراسم رونمایی از شناسنامه‌های غیربومی ایران در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی کشور برگزار شد

نسخه مناسب چاپ