ربیعی: مردم پیروز نهایی جنگ اقتصادی آمریکا هستند
سخنگوی دولت، مردم را پیروز نهایی جنگ اقتصادی آمریکا توصیف کرد و نوشت: نباید جریان‌هایی با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی احساس کنند پیروزی دولت در این عرصه به زیانشان است.‌

به گزارش ایرنا، علی ربیعی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: نمی‌فهمم که چگونه عده‌ای در داخل از نتیجه انتخابات آمریکا حتی داغ‌تر از طرفداران کاندیدای شکست خورده نگران بودند، برخی او را با اسطوره‌های مذهبی ما هم شبیه‌سازی کردند. نیل به هدف سیاسی به چه قیمت!‌‌دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری در توییت دیگری ادامه داد: در مرحله‌ تضعیف تحریم‌های یکجانبه و فرصت پیش‌آمده برای عقب‌راندن جنگ اقتصادی با تأکید بر مواضع اصولی و تکیه بر دیپلماسی چندجانبه، نیاز به حمایت از دولت مستقر است. نباید جریان‌هایی با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی احساس کنند پیروزی دولت در این عرصه به زیانشان است. پیروز نهایی ملت ایران است.

نسخه مناسب چاپ