تحویل چهارمین محموله تجهیزات مقابله با ملخ صحرایی فائو به ایران
سازمان خوارباروکشاورزی ملل متحد(فائو ) چهارمین محموله از تجهیزات کنترل ملخ صحرایی شامل سمپاش را برای تقویت ظرفیت ملی ایران در خصوص مقابله با گسترش این آفت در اختیار سازمان حفظ نباتات قرار داد.به گزارش مهر، فائو در چارچوب اقدامات بین‌منطقه‌ای خود در حمایت از کنترل آفت ملخ‌های صحرایی در پنج کشور پاکستان، کنیا، اوگاندا، اتیوپی و ایران، چهارمین محوله از تجهیزات کنترل آفت را تحویل سازمان حفظ نباتات کشور داد. این محموله شامل ۲۸ دستگاه سمپاش با کاربرد فرمولاسیون غلظت بسیار کم به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است.فائو همچنین در حال اجرای یک پروژه همکاری‌های فنی دیگر در ایران به‌منظور کمک به سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با این آفت مهاجر است. در چارچوب این پروژه، فائو دانش و مهارت‌های فنی و همچنین تجهیزات لازم را برای تشخیص، رهگیری، پایش، گزارش‌دهی و پاسخ‌دهی سریع به ریزش ملخ‌های صحرایی در کشور را در اختیار طرف ایرانی قرار می‌دهد.

نسخه مناسب چاپ