پلمب۸۰ هزار مغازه متخلف در تعطیلات کرونا
رئیس کمیته امنیتی، انتظامی‌و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا از پلمب حدود ۸۰ هزار مغازه متخلف در تعطیلات اخیر و ممانعت از سفر۴۷ مسافر با قطار و هواپیما خبر داد.

به گزارش ‌فارس، حسین ذوالفقاری ‌گفت: در جلسه دیروز کمیته،دو موضوع همراه داشتن کارت ملی توسط شهروندان در سراسر کشور و همراهی مردم در اجرای طرح بررسی شد.همراه داشتن کارت ملی برای همه شهروندان با هدف کنترل هوشمند کسانی که دارای تست مثبت هستند صورت می‌گیرد. این کار در چند روز گذشته در حمل و نقل ریلی و هوایی انجام شد که در حمل و نقل ریلی از سفر ۴۳و در هوایی ۴نفر جلوگیری شد.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه با همراه داشتن کارت ملی و اپلیکیشن ماسک شناسایی افراد مبتلا به کرونا به راحتی در چند ثانیه انجام می‌شود، اظهار داشت: لزوم همراه داشتن کارت ملی برای شهروندان را به ستاد فرستاده این و در صورت تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا همه مکلف هستند کارت ملی را همراه داشته باشند.

وی با اشاره موضوع طرح مشارکت مردم در کنترل بیماری بود گفت: این طرح مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

ذوالفقاری خاطر نشان کرد: کسانی که کارت ملی همراه نداشته نباشند از گرفتن خدمات محروم می‌شوند.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارشهای میانگین کشور، بیش از ۸۵درصد اجرای طرح را رعایت کرده اند و تردد خودروهای ۳۹درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته، ۱۱هزار خودرو جریمه، ۲۳۰هزار مورد به خودروها تذکر و ۹۳هزار خودرو برگشتند و بیش از یکصد هزار پیامک هم ارسال شده است.

وی تاکید کرد: نظارت‌ها تقویت شده و برخورد لازم با کسانی که طرح را اجرا نمی‌کنند صورت می‌گیرد. ادامه طرح منوط به این است که وضع قرمز به نارنجی تبدیل شود و در آن صورت مقررات مربوط به وضع نارنجی اجرا می‌شود.

رئیس کمیته امنیتی و انتظامی‌ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: یک ماه پیش از ۸۹شهری که وضع قرمز داشتند به ۲۰شهر کاهش یافته اند که آنها نیز ظرف چند روز آینده نارنجی خواهند شد.

نسخه مناسب چاپ