امروز در تاریخ
طرح‌های نادرشاه افشار برای ارتش
۲۶ نوامبر سال ۱۷۴۳، نادرشاه افشار پس از اخراج اروپائیان از بحرین و تصرف مسقط و عمان، بزرگان کشور و افسران ارشد ارتش را برای بررسی طرح بازسازی نیروهای مسلح ایران به اردوگاه خود دعوت کرد.
در این جلسه نادر برنامه خود را مطرح کرد و گفت که طبق طرح او، ارتش ایران در هیچ واحد زمانی نباید کمتر از چهارصد هزار نیروی آماده در اختیار داشته باشد.
این طرح همچنین شامل ایجاد یک نیروی دریایی بزرگ بود که بتواند یک‌تنه از عهده ناوگان اروپائیان برآید.

مجلس، بودجه دربار را کاهش داد
۵آذرسال ۱۲۸۶، مجلس جدید‌التأسیس، بودجه دربار را سیصد هزار تومان کسر و به پانصد هزار تومان کاهش داد و شهریه زنان ناصرالدین شاه را هم حذف کرد.
این تصمیم مجلس که مورد تائید ناصرالملک، رئیس‌الوزراء وقت قرار گرفته بود، محمدعلی‌شاه را به خشم آورد و دیگر، کینه مجلس را تا به توپ بستن و انحلال آن از دل بیرون نکرد.
محمدعلی‌شاه که تحت فشار روسیه و شماری از روحانیون بود تا مجلس را منحل کند نمایندگان مجلس را احضار و به آنان در مورد کاهش بودجه دربار اخطار داد و گفت که از حدود خود تجاوز کرده‌اند.
ناصرالملک که خشم شاه را دید از سمت خود کناره‌گیری کرد.

درگذشت محمدعلی فروغی
محمدعلی فروغی ادیب، سیاستمدار و دولتمرد، پنجم آذرماه ۱۳۲۱ در گذشت. وی که سه بار نخست‌وزیر، یک بار رئیس مجلس، چندبار وزیر و یک بار رئیس دیوان عالی کشور شده بود هنگام فوت ۶۷ ساله بود.
فروغی دو روز پس از تجاوز نظامی انگلستان و شوروی به ایران و کناره‌گیری علی منصور، به نخست‌وزیری ایران منصوب و اشغال نظامی وطن ما در دوران نخست‌وزیری او تکمیل شده بود.
فروغی در همان چند روز اول نخست‌وزیری زیر بار قرار داد تسلیم ایران رفت. وی با رضا شاه میانه خوبی نداشت.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ