اخبار کوتاه
نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در ماه آبان‌

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم کل کشور در آبان امسال در حالی برابر ۲۹ درصد شد که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳ر۲۶ درصد برای دهک اول تا ۲ر۳۵ درصد برای دهک دهم نوسان داشته است. ‌

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۱ر۲۳ درصد برای دهک دهم تا ۶ر۲۶ درصد برای دهک اول بوده است. همچنین این میزان در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۹ر۲۵ درصد برای دهک اول تا ۳ر۳۸ درصد برای دهک دهم است.‌

بر اساس اعداد مربوط به نرخ تورم آبان، در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۹ر۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱ر۸ درصد) معادل ۸ر۰ واحد درصد افزایش داشته است.‌

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۲ر۱ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۴ر۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث محدود به ساعت خاصی نیست‌

‌بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: پرداخت خسارت در دوره اعتبار بیمه شخص ثالث (اعم از خسارت‌های مالی و بدنی)، بیمه حوادث راننده و همچنین بیمه‌های بدنه اتومبیل محدود به ساعت خاصی از شبانه‌روز نیست.‌

به گزارش ایرنا ،به دنبال انعکاس ادعایی در برخی از رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر پرداخت نکردن خسارت به زیان دیدگانی که در ساعت های ۲۱ تا ۴ بامداد روزبعد در سطح شهر تردد می‌کنند، بیمه مرکزی با تکذیب این مطلب تاکید کرد: در صورت بروز خسارت در ساعت منع تردد هم زیان‌دیدگان می‌توانند طبق روال سابق نسبت به اعلام و دریافت خسارت از شرکت بیمه مربوطه اقدام کنند.‌

نسخه مناسب چاپ