نخستین نیروگاه با توربین ملی در تهران احداث خواهد شد
مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی از احداث نخستین نیروگاه با توربین ملی در تهران خبر داد.

مهندس علیرضا نصراللهی در گفتگو به ایلنا با اشاره به استقبال سازمان حفاظت محیط زیست از گزارش مقدماتی طرح احداث نیروگاه با استفاده از توربین ملی گفت: بعد از اخذ مصوبه گزارش EIA از سازمان حفاظت محیط زیست، این نیروگاه در محل نیروگاه بعثت فعلی نصب می‌شود که این یک قدم بسیار بزرگ برای کل کشور است.

وی افزود: با این اقدام نیروگاه قدیمی بعثت با راندمان حدود ۲۰ درصد را با نیروگاه جدید با راندمان ۵۸ درصد جابجا می کنیم. از طرف دیگر با احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، مصرف آب در این نیروگاه به ۸ درصد میزان فعلی کاهش می یابد و در مصرف آب در منطقه جنوبی شهر تهران بالغ بر ۹۰ درصد صرفه‌جویی خواهیم داشت.

مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی توضیح داد: این پروژه در دو فاز طراحی شده است که در فاز اول بخش گاز نیروگاه با ظرفیت حدود ۲۲۰ مگاوات احداث خواهد شد و زمان بهره برداری از آن از روزی که زمین را تحویل پیمانکار بدهیم ۲۴ ماه است، برای بخش بخار هم ۳۶ تا ۴۰ ماه زمان در نظر گرفته می‌شود.وی هزینه ساخت این نیروگاه ۳۳۰ مگاواتی را حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو به قیمت امروز عنوان کرد.

نسخه مناسب چاپ